O Bohu v Starom zákone

Ponúkame Vám publikáciu pátra Jozefa Hegglina MSC, ktorá vysvetľuje vnímanie Boha, ako je vykreslený v Starom Zákone.

Brožúru vo formáte PDF si môžete otvoriť alebo stiahnuť tu: O Bohu v Starom Zákone

Všetky knihy spolu, od Genezis až po Zjavenie svätého Jána, tvoria akoby jednu obrovskú mozaiku, ktorý hýri všetkými rôznymi farbami. Aby sme mohli vidieť a pochopiť obraz taký, aký je, musíme sa naň pozrieť z istej vzdialenosti. Je plný jasných farieb, ktoré zdôrazňujú lásku a milosť Boha... Keď sa všetky verše, kapitoly a knihy Božieho slova spoja dohromady, rozvinie sa veľkolepý, jednotný príbeh: od stvorenia sveta až po jeho koniec v nebeskom Jeruzaleme, pričom Božia suverénna ruka je nad celým priebehom dejín. Ako dobrý pastier Boh vedie svoj ľud domov, do svojho večného kráľovstva a my si uvedomujeme, že sme súčasťou tohto príbehu!

Jozef Hegglin MSC

Nitra, 2017