Naše modlitby

Ave Admirabile

logo modlitby jesus heartBuď pozdravené, ty zázračné Srdce Ježišovo.

Teba chválime, teba velebíme a oslavujeme; tebe ďakujeme; tebe darujeme, zasväcujeme a obetujeme svoje srdce.

Prijmi ho a privlastni si ho celé. Očisť, osvieť a posväť ho, aby si v ňom žil a ako Kráľ panoval naveky.

-Nech všetci ľudia spoznajú Tvoju dobrotivosť, Pane.

-A Tvoja láska nech je medzi nami.

Pane Ježišu, vo svojej láskavosti obohacuješ Cirkev darmi svojho Srdca. Pomôž nám odpovedať na Tvoju lásku, aby sme ti skutočne slúžili našimi životmi a podobali sa tebe svätému a dobrotivému Pastierovi, ktorý pozýva všetkých ľudí k plnosti kresťanského života.


Amen Modlitbu Ave Admirabile sa spolu s modlitbou Rozpomeň sa každodenne modlia členovia MSC, sestry i Laici Rodiny Chevaliera.

Modlitba Laikov Rodiny Chevaliera

logo modlitbyPane, Tvoja trpezlivosť, znášanlivosť a odvaha nás učia žiť v pokoji s druhými. Už svojím narodením si zvestoval svetu pokoj. Daroval si pokoj svojim učeníkom pri poslednej večeri, pred svojím umučením, smrťou a zmŕtvychstaním.

Nech sa aj my, laici Rodiny Chevaliera, stávame nástrojmi Božieho pokoja. Daj nám milosť nasledovať ťa, kamkoľvek ideš, zachovať čistotu mysle a tela, byť chudobní pre Božie kráľovstvo.

Ako tvoji priatelia, spolupracovníci a laici MSC túžime každým dňom objaviť v hĺbke tvojho Srdca pokoj, lásku a požehnanie Ducha Svätého.

Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, tvoj Syn ťa urobil Kráľovnou pokoja. Nauč nás jednote, svornosti, urob nás šíriteľmi pokoja podľa vzoru Srdca tvojho Syna. Amen.

 

Rozpomeň sa

logo modlitby our ladyRozpomeň sa Naša Milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, veľké veci ti urobil Pán.

Zvolil si ťa za Matku a pozval ťa k sebe pod kríž. Dal ti účasť na svojej sláve. Vypočuje tvoje orodovanie. Odovzdaj mu náš chválospev a vďaku. Odporúčaj mu naše prosby. Pomáhaj nám žiť v láske tvojho Syna, ako žiješ ty, aby prišlo Božie kráľovstvo.

Priveď všetkých ľudí k prameňu živej vody, ktorá prýšti z Ježišovho Srdca a prináša svetu nádej a spásu, spravodlivosť a pokoj.

Zhliadni na našu dôveru, odpovedz na naše volanie a buď vždy našou milou Matkou. Amen


Modlitbu Ave Admirabile sa spolu s modlitbou Rozpomeň sa každodenne modlia členovia MSC, sestry i Laici Rodiny Chevaliera.

 

Modlitba za blahorečenie Otca Chevaliera

páter ChevalierBože, Otče náš, Ty si nás tak veľmi miloval, že si vydal Svojho Syna na spásu sveta. Ďakujeme ti, že si Cirkvi daroval Otca Júliusa Chevaliera, ktorý zasvätil svoj život boju proti sebectvu, ľahostajnosti a nevere. Spolu s Máriou sa tento kňaz upriamil na Toho, ktorý sa za nás nechal prebodnúť, a tak sa stal zanieteným apoštolom zmilúvajúcej lásky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Túžil, aby toto Srdce všade poznali a milovali.

Prosíme Ťa Bože, daj aby Cirkev prijala pátra Chevaliera k zástupu svojich blahoslavených ako príklad lásky k Ježišovi a zanietenosti za spásu všetkých, aby sme ho mohli uctievať a prosiť o pomoc v chorobe, v nespravodlivosti, násilí a pri odmietnutiach blížnych.

Pane, osláv svojho služobníka pátra Chevaliera, aby sa u Teba mohol za nás prihovárať a sprevádzal nás cestou života. Nech sa všade zjaví Tvoja spravodlivosť, láska a Tvoj pokoj, aby sa Srdce Tvojho Syna stalo srdcom pre nový svet! Amen.