Cesta k dôvere

Cesta k dôvere
Cesta k dôvere

Základná formácia laikov rodiny pátra Chevaliera

Otvoriť brožúrku vo formáte PDF

Ako Misionári Najsvätejšieho Srdca musíme byť presvedčení o potrebe hlbokého vnútorného života otvoreného Svätému Duchu, aby sme mohli rásť vo viere a poznaní tajomstva zjaveného v Kristovom Srdci.

To nám dodáva silu k tomu, aby sme dokázali zachovať vernosť poslaniu a duchu našej Spoločnosti.

„Ako členovia „Rodiny pátra Chevaliera“ sme Misionármi Srdca Ježišovho s tou istou spiritualitou a poslaním ako rehoľníci a rehoľníčky kongregácií MSC a FDNSC. Chceme žiť tak, aby Láska, ktorou sme milovaní bola milovaná.“

Nech je všade milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo!