Moja misia na ostrovoch Kiribati

Moja misia na ostrovoch Kiribati
Moja misia na ostrovoch Kiribati

Počas môjho 15-ročného misionárskeho pôsobenia na tichomorských ostrovoch Kiribati mi bola v roku 1979 darovaná Super8 kamera.

Využívala film s políčkami 8x15 mm, ktorý vystačil na 3 minúty a 20 sekúnd nepretržitého záznamu s frekvenciou 18 políčok za sekundu.

Vtedy ešte neexistovali ani videokamery s magnetickými videokazetami a už vôbec nie digitálne, ako ich poznáme dnes. Plastové filmy v kazetách som musel posielať na vyvolanie až do Austrálie. Keď sa mi potom vrátili, pri editácii pásov som vystrihol rôzne sekvencie, zavesil som ich na šnúru na vešanie prádla a postupne spájal do jedného celku tak, ako sa mi páčilo.

kamera Prvý pokus bol film „Každodenný život na ostrovoch Kiribati”. Tak ako všetky ostatné, aj toto bol nemý film. Zvuková stopa s Kiribatskými piesňami bola pridaná až neskôr.

„Budovanie formačného centra” tvoria dva na seba nadväzujúce filmy.

Na misijnej stanici v Manoku na ostrove Abemama bola kedysi pedagogická škola katolíckych učiteľov, ktorú museli kvôli ekonomickým dôvodom zatvoriť. Dostal som úlohu spolu s ďalším mladým kňazom vytvoriť vzdelávacie centrum pre katechétov. Každé tri mesiace prišlo loďou na kurz 24 manželských párov aj s deťmi.

Keď sa tento kňaz Paul Mea stal prvým domorodým biskupom, poprosil ma v roku 1980 vybudovať nové obydlia v tomto centre. Počas skoro dvoch rokov výstavby som dokumentoval celý proces od začiatku až do konca.

kamera Prvý diel ukazuje staré chatrče, ktoré museli ustúpiť novým obydliam, výrobu tehiel na stavbu, postupne rástli domy a blok so sociálnymi hygienickými zariadeniami.

kiribati

kamera V druhej časti vidíme konštrukciu nového systému zásobovania pitnou vodou. Skôr ľudia museli nosiť vodu na varenie a umývanie stovky metrov. A tak sme vybudovali na okraji dediny studňu a zásobníkovú vežu s pumpou poháňanou energiou zo solárnych panelov. Brat Peter, austrálsky MSC misionár, bol technicky veľmi zdatný. Je tam zachytený moment, kedy prvý raz začala voda prúdiť. Hlavnou budovou každej kiribatskej dediny je “Maneaba”, kultúrny dom v strede dediny. Každý z 12 domov (dimenzovaných pre dve rodiny) dostal meno jedného z Ježišových apoštolov. Na posviacku nového centra pre formáciu katechétov biskupom sme pozvali hostí a kňazov z iných ostrovov, ktorí pricestovali špeciálnymi letmi. Vtedajší prezident Kiribati, Ieremia Tabai, zasadil pri tejto príležitosti chlebovník.

kamera Posledný krátky film „Misionár MSC v akcii“ ukazuje pôsobenie katechétov v spolupráci s kňazmi. Treba najskôr vysvetliť, že katechéti na Kiribati sú nielen učiteľmi náboženstva, ale najmä lídrami miestnych kresťanských komunít. Môžu byť nimi iba manželské páry. Zatiaľ čo sestry vyučovali ženy o plánovanom rodičovstve, ich manželia sa s pátrom učili, ako správne viesť pohrebný obrad. Študentské rodiny” museli pracovať aj manuálne a vedieť sa o seba postarať. Venovali sa rybolovu a výrobe mydla z kokosového oleja. Toto video som doplnil svojim osobným komentárom. Aj po viac ako tridsiatich rokoch si s vďakou v srdci spomínam na mnohých ľudí a situácie.

P. Jozef Hegglin MSC