Ave Admirabile

logo modlitby jesus heartBuď pozdravené, ty zázračné Srdce Ježišovo.

Teba chválime, teba velebíme a oslavujeme; tebe ďakujeme; tebe darujeme, zasväcujeme a obetujeme svoje srdce.

Prijmi ho a privlastni si ho celé. Očisť, osvieť a posväť ho, aby si v ňom žil a ako Kráľ panoval naveky.

-Nech všetci ľudia spoznajú Tvoju dobrotivosť, Pane.

-A Tvoja láska nech je medzi nami.

Pane Ježišu, vo svojej láskavosti obohacuješ Cirkev darmi svojho Srdca. Pomôž nám odpovedať na Tvoju lásku, aby sme ti skutočne slúžili našimi životmi a podobali sa tebe svätému a dobrotivému Pastierovi, ktorý pozýva všetkých ľudí k plnosti kresťanského života.


Amen Modlitbu Ave Admirabile sa spolu s modlitbou Rozpomeň sa každodenne modlia členovia MSC, sestry i Laici Rodiny Chevaliera.