Rozpomeň sa

logo modlitby our ladyRozpomeň sa Naša Milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, veľké veci ti urobil Pán.

Zvolil si ťa za Matku a pozval ťa k sebe pod kríž. Dal ti účasť na svojej sláve. Vypočuje tvoje orodovanie. Odovzdaj mu náš chválospev a vďaku. Odporúčaj mu naše prosby. Pomáhaj nám žiť v láske tvojho Syna, ako žiješ ty, aby prišlo Božie kráľovstvo.

Priveď všetkých ľudí k prameňu živej vody, ktorá prýšti z Ježišovho Srdca a prináša svetu nádej a spásu, spravodlivosť a pokoj.

Zhliadni na našu dôveru, odpovedz na naše volanie a buď vždy našou milou Matkou. Amen


Modlitbu Ave Admirabile sa spolu s modlitbou Rozpomeň sa každodenne modlia členovia MSC, sestry i Laici Rodiny Chevaliera.