Modlitba Laikov Rodiny Chevaliera

logo modlitbyPane, Tvoja trpezlivosť, znášanlivosť a odvaha nás učia žiť v pokoji s druhými. Už svojím narodením si zvestoval svetu pokoj. Daroval si pokoj svojim učeníkom pri poslednej večeri, pred svojím umučením, smrťou a zmŕtvychstaním.

Nech sa aj my, laici Rodiny Chevaliera, stávame nástrojmi Božieho pokoja. Daj nám milosť nasledovať ťa, kamkoľvek ideš, zachovať čistotu mysle a tela, byť chudobní pre Božie kráľovstvo.

Ako tvoji priatelia, spolupracovníci a laici MSC túžime každým dňom objaviť v hĺbke tvojho Srdca pokoj, lásku a požehnanie Ducha Svätého.

Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, tvoj Syn ťa urobil Kráľovnou pokoja. Nauč nás jednote, svornosti, urob nás šíriteľmi pokoja podľa vzoru Srdca tvojho Syna. Amen.